Rådgivning & Handledning

SONY DSCBehöver ni tips och råd hur ni ska komma igång med jämställdhetsintegreringen av er verksamhet? Arbetar ni redan aktivt med jämställdhetsintegrering men behöver ett bollplank och ett mer långsiktigt stöd? Vill ni diskutera hur ni kan göra genus och jämställdhet till en central och kraftfull del i er verksamhetsutveckling?

MM GenderAdvice erbjuder rådgivning och handledning under personliga möten, via mail eller på telefon. Rådgivnings- och handledningstjänsten erbjuder en möjlighet att skapa både långsiktighet och djup. Ni slipper färdiga mallar och generella lösningar utan får istället ett personligt, verksamhetsnära och konkret stöd. Det är ni som är experter på er verksamhet men jag hjälper er att ställa de avgörande frågorna!