Utbildningar & Workshops

MM GenderAdvice utbildningar och workshops innehåller alltid praktiska moment, diskussionsövningar och goda exempel från ditt eget yrkesområde. Här kan du hitta exempel på olika utbildningar som företaget kan erbjuda:

Temautbildningar

 • SONY DSCMän, manligheter och förändringsprocesser
 • Genus och innovation
 • Jämställdhet, lönsamhet och hållbar tillväxt
 • Genus och företagande
 • Härskartekniker, ledarskap och arbetsmiljö
 • Genus och folkhälsa
 • Jämställd vård
 • Jämställdhet, miljö och hållbar utveckling
 • Genus i klassrummet
 • HBT & Idrott
 • Genus och teknik

Metodutbildningar

 • 4R-utbildning
 • Gender Budgeting

Basutbildningar

 • Genus och jämställdhet i teori och praktik
 • Normkritik – hur då?
 • Jämställdhetsintegrering – metoder och verktyg
 • Jämställdhet – mål, medel eller både och?