Om företaget

Företaget MM GenderAdvice ägs och drivs av Manuel Almberg Missner. Jag har en examen i genusvetenskap och arbetar även som föreläsare och utredare på Karlstads universitet.

Bland mina uppdrag där finns bl.a. en kurs om genus och teknik för ingenjörsstudenter, en studie om långtidssjukskrivna kvinnors och mäns upplevelse av patientbemötandet samt en jämställdhetsanalys av krav- och kvalitetsboken – ett styrdokument inom hälsovalssystemet.

Jag blev 2014 invald i styrelsen för Centrum för genusforskning.

Under perioden 2011-2012 arbetade jag som projektledare för Resurscentrum för jämställd tillväxt på Region Värmland. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och syftar till att öka kunskapen om jämställdhetens betydelse för Värmlands regionala utveckling och tillväxt. Jag och min kollega genomförde en genusanalys av Värmlands regionala utvecklingsprogram, tog fram ett kunskapsunderlag om jämställd regional tillväxt och anordnade två uppmärksammade konferenser under namnet gen(i)us och gen(i)us2.

Jag har även varit projektledare för allan – samtalsgrupper för killar i årskurs 8 inom Rädda Barnen.

Här hittar du ett urval av olika uppdrag som MM GenderAdvice har utfört:

2014

 • Genusrådgivare samt vikarierande projektledare för Mångfaldslabbet – ett projekt om innovation och mångfald
 • Workshop om härskartekniker och samtalstonen i politiken för landstingsfullmäktige i Värmland
 • Workshop kring revidering av jämställdhets- och mångfaldsplan för tjänstemän på Arvika kommun

2013

2012

 • Workshops och handledning om jämställdhetsintegrering på Ingesunds folkhögskola
 • 4R metodutbildningar för anställda inom Region Värmland och Landstinget i Värmland
 • Handledning av uroterapeut angående jämställdhetsintegrerad urininkontinensbehandling

2011

 • Föreläsningar för kultur- och fritidschefer om HBT & Idrott
 • 4R metodutbildningar för anställda inom Region Värmland och Landstinget i Värmland
 • Föreläsning ”Genus och Folkhälsa” för folkhälsostrateger inom Landstinget i Värmland
 • Föreläsningsserie om maskulinitet och genus för läkarsekreterare
 • Workshop om genus och teknik på Karlstad Teknikcenter
 • Föreläsning ”Vart är mannen på väg?” för Karlstads mansjour

2010

 • Föreläsning ”Män, maskuliniteter och förändringsprocesser” för chefer, nyckelpersoner och politiker inom Region Värmland
 • Inventering av Karlstad kommuns kommunstyrelseprotokoll ur ett HBT-perspektiv (Konsultuppdrag Mångfaldscentrum)
 • Ansvarig för temadagar om jämställdhet på Kyrkeruds och Klarälvdalens folkhögskola
 • Studiedag på Hammarö Utbildningscenter ”Genus i klassrummet”
 • Temadag på Sundsta Gymnasiet ”Förändring eller förädling – den nya mannen och hans historiska bundsförvanter”
 • Föreläsningar om maskulinitet, HBT, genus och demokrati på Karlstad kommun
 • Föreläsning för Allan och Ellen-projekt inom Rädda Barnen
 • Föreläsning om genus och jämställdhet för INEO-projektet på Mångfaldscentrum

2009

 • Framtagande av jämställdhetsplan för Karlstads studentkår