Analyser & Utredningar

Behöver ni en nulägesanalys av er verksamhet? En genusanalys av era styrdokument? Eller en jämställdhetsanalys av er organisation? Jag har arbetat med genus- och jämställdhetsanalyser både som utredare på Karlstads universitet och som konsult i mitt eget och andra företag.

SONY DSCEn nulägesanalys ur ett genus- eller jämställdhetsperspektiv är en kreativ process där vi gemensamt undersöker hur er verksamhet, organisation eller utvalda styrdokument styr mot ökad jämställdhet. Vi tar reda på vilka utmaningar ni står inför och hur ett genus- eller jämställdhetsperspektiv kan bli en del av ert arbete med att möta dessa.

Ska ni ta fram en jämställdhetsplan eller strategi, så är en nulägesanalys ett bra sätt att snabbt få en överblick! Vilka styrkor och svagheter finns i ert nuvarande arbete med jämställdhetsintegrering? Har ni verkligen utnyttjat alla möjligheter? Hur kan genus bli en del av er förbättringspotential?

Ett genus- eller jämställdhetsperspektiv gör att er syn blir klarare, skarpare, djupare och mer detaljrik – helt enkelt bättre! Ni får se sådant ni inte tidigare har sett. Det kan vara svårt att ta in men jag lovar att det är värt det!